Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen omatoimisuus- ja leikkitaitoja sekä sosiaalisia taitoja lapsen kehitysvaiheen odotusten mukaisesti. Terapian avulla lapsi löytää ja hallitsee keinoja selviytyä omassa elinympäristössään. Lasten toimintaterapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähiympäristön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Toimintaterapiaan kuuluu myös ohjaus ja keskustelu vanhempien ja muiden lasta hoitavien henkilöiden kanssa. Ohjauksessa käsitellään arkipäivän pulmia ja mietitään niihin keinoja yhdessä sekä jaetaan tietoa kuinka terapiassa saavutettuja taitoja pystytään siirtämään arkielämään.