Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi, minkä aikana käsitellään ohjattavan työhön liittyviä kysymyksiä. Työnohjausprosessin avulla tuetaan työntekijän henkistä jaksamista ja ylläpidetään työkykyä.

Työnohjauksessa on mahdollisuus purkaa työpaineita, vahvistaa omaa persoonallisuutta ja ammatillista identiteettiä. Työnohjauksen avulla avautuu myös mahdollisuus oman työn tutkimiseen, työn perustehtävän selkiyttämiseen ja urakehityksen tarkasteluun. Työnohjauksessa yksilön/työyhteisön työroolit, työn tarkoitus ja tavoitteet selkiytyvät.