PALVELUT

  • Lasten toimintaterapia
  • Lasten sensorisen integraation terapia
  • Lasten toimintaterapia-arvioinnit
  • Työnohjaus lasten kanssa työskenteleville

Asiakkuudet:

  • Terveyskeskukset
  • KELA
  • Keskussairaala